Curriculum Vitae

    Narodila som sa v učiteľskej rodine.
    Po ukončeni stavebnej priemyslovky v odbore pozemné staviteľstvo som absolvovala 12- ročnú psycho-etpedickú prax, bol to môj prvý a zatiaľ jediný trvalý pracovný pomer.
    Externou formou som ukončila doplnkové pedagogické štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Magisterské štúdium som po 10- tich semestroch v odbore psychopédia absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave, kde som postgraduálnym, doktorandským štúdiom, po úspešnej obhajobe dizertačnej práce získala titul PhD.
    Súčasne som aktívne vykonávala činnosť turistického sprievodcu a zaujímala sa o dejiny náboženstva, mystiku, hudbu a spev. Svoju prácu som vykonávala aj v jazyku anglickom, maďarskom, talianskom, chorvátskom a ruskom.
Voľný čas využívam najradšej na plávanie, spev, návštevu galérií, koncertov, divadla a rôznych kurzov.
    Aktívne šoférujem, mám vodičský preukaz skupiny B. Držiteľ preukazu ECDL.