Cenník

PREKLADY Bežná komun. a rozhovor, list formátu A4, zvukový, alebo video záznam         10 €
  Odborný text         17  €
TLMOČENIE Bežná komunikácia   15 € / hod
  Odborné texty   18  € / hod
  Odborné texty vyžadujúce prípravu   20 € / hod
VÝSKUM Výskum v archíve, teréne, štúdium literatúry  10 € / hod
SPEVÁDZANIE Sprevádzanie podľa potreby a tematiky  39  € / hod
  Sprevádzanie skupín  39  € / hod
  Niekoľkodňové sprevádzanie do 40 osôb  
DIETY Mimo bydliska na Slovensku, v zahraničí  
ADMINISTRATÍVNE
NÁKLADY
Poštovné, internet, telefón, kolky  
FOTOGRAFIE Vyhotovenie fotografie (klasická)  0,6  € / kus
  fotografie (.jpg)  0,6 € / kus
SKENOVANÉ
DOKUMENTY
v elektronickom formáte (.jpg)  0,6 € / kus
CESTOVANIE Strata času cestovním  10  € / hod
FOTOKÓPIA Kópia na papieri  0,03  €


:: Ceny sú uvedené pre Vašu orientáciu, za vykonané služby bude vystavená faktúra po vzájomnej dohode s upresnením ceny a formy platby ::

 

 

Šofér autobusu je moja "pravá ruka", predpokladám, že aj Vy najradšej spolupracujete s človekom zodpovedým a spoľahlivým.
Mám veľa skúseností so začiatočníkmi, nervákmi, frflošmi, amatérmi, ba aj s hrdinom, ktorý ma ubezpečoval, že všade bol... všetko vie... a žiaľ skutočnosť bola celkom iná. Viem, že to ešte potrvá, kým bude úplnou samozrejmosťou dokonalá profesionalita vodiča, ktorý je jazykovo zdatný, vie predvídať prianie klienta...
Napriek tomu, aby sme predišli nedorozumeniam, dovoľte mi vymedziť kompetencie a vyhradiť si aspoň základné požiadavky na šoféra a prepravcu:
1. Pristavenie vždy čistého autobusu (zvonka aj zvútra) pred uvedeným časom odchodu min. 10 minút.
2. Vodič je vždy primerane oblečený (šortky, tiekla šlapky nie sú prípustné ani v horúčave, ani po súhlase klienta).
3. Súčasťou autobusu je vždy funkčný mikrofón, pri dlhých trasách videofilmy, alebo DVD s primeranou tematikou, v prípade poruchy je povinný zabezpečiť opravu na mieste.
4. Je úplnou samozrejmosťou znalosť trasy a miesta pristavenia autobusu podľa požiadavky klienta, bez pomoci navigovania inou osobou (vopred si vyžiada adresy, pripravuje mapy, prípadne pracuje s navigačným systémom) hlavne nežiada o pomoc pred klientom!
5. Včas zabezpečí diaľničné a iné poplatky, aby nezdržiaval klienta, v maximálnej miere a podľa možnosí vžy využije diaľnicu, alebo rýchlejšiu komunikáciu.
6. V žiadnom prípade nerieši osobné, rodinné, zdravotné problémy, vžy v maximálnej miere zabezpečuje komfort klienta, ktorého nezaťažuje svojími problémami.
7. Je zodpovedý za batožinu a ochotne pomáha pri jej nakladani aj vykladani.
8. Zabezpečí čo najbližšie pristavenie k miestu určenia (napr.: hotel, toalety, múzeum... nie parkovisko ), (napríklad divadlo vo Viedni je inde ako opera )
9. V autobuse je pre každého zákaz fajčiť, aj keď sú klienti mimo autobusu.
10. Vodič telefonuje počas jazdy len s použitím príslušnej aparatúry - ak ju nemá, je telefónovanie a čítanie SMS prísne zakázané.
11. Vodič je povinný včas zistiť si ďalší postup jeho práce, teda kedy a kde ho bude klient potrebovať ak nebol vyrozumený o nasledujúcom postupe, prípadne zmene programu, kompetentné pokyny mu podáva len sprievodkyňa - nie klient.
12. Vodč je povinný pripraviť časový harmonogram, kde si zahrnie povinné prestávky, dodržiavanie rýchlosti, časovú rezervu na dopravné zápchy v špičke a VOPRED UPOZORNÍ sprievodkyňu. Rešpektuje špecifiká skupiny a berie ohľad na staršie osoby, male deti, alebo iné potreby napríklad na zastavenie počas jazdy.

Pri neznalosti trasy, neprivezenia klienta v požadovaný čas na určené miesto vodič - dopravca znáša všetky následky, taktiež pri nedoržaní niektorého z hore uvedených bodov je povinný uhradiť pokutu 7% z ceny dopravy a to minimálne čiastku  200 €   ako odškodné, za poškodenie dobrého mena sprievodkyne.

Podpísaný...................................... .................
narodený....................................... ...................
bytom.......................................... ....................

svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s horeuvedenými podmienkami a po nedodržani niektorého z uvedených bodov súhlasím s uhradením pokuty minimálne  200 €    ako odškodné pre sprievodkyňu Mgr. Máriu V A J O V Ú, PhD.